top of page

Vi tar ett helhetsgrepp på er snöproduktion

Att investera i snökanoner är bara en del i att säkra snöproduktionen. Vi förstår att planeringen ofta börjar där, men vi vill gärna hjälpa er att lyfta blicken. Optimal produktion och energieffektivitet handlar inte bara om antalet snökanoner; det avgörande är hur väl pumpar, kompressorer, styrsystem och kanoner samspelar. Allt detta är områden där vi kan hjälpa er.

Vi tar ett helhetsgrepp på er snöproduktion

Vårt koncept:

Skräddarsydda lösningar och all support ni behöver för ett lyckat genomförande

Ingen skidanläggning är den andra lik. Vår långa erfarenhet av att installera nyckelfärdiga snösystem gör att vi skräddarsyr varje förslag och skapar lösningar som passar era specifika behov och förutsättningar. En del leveranser består av komplexa, helautomatiska system med omfattande markarbeten och installationer. I andra uppdrag gör vi en detaljerad projektering för framtida expansion. Oavsett projektets omfång finns vi här för att hjälpa till.

Vill ni ha ett skräddarsytt förslag för er anläggning? Kontakta oss nu för att komma igång!

Snökanoner, vattenintag, pumpar, kompressorer, styrsystem, rör och ventiler

15 procent

Så mycket av ett snösystem utgörs av snökanoner. Andra delar som vattenintag, pumpar, kompressorer, styrsystem, rör och ventiler står för den största biten. Det är också dessa 85% som har störst påverkan på systemets prestanda och energieffektivitet.

Vi på Snow Makers hjälper er att ta hänsyn till 100% när vi konstruerar ert system och vi ser till att helheten fungerar.

I vårt uppdrag ingår:

  • Konstruktion, planering och projektering

  • Programmering av styrsystem

  • Installation av rörsystem för vatten och luft

  • Vattenintag och dammar

  • Markarbeten

  • Byggnation av pumphus

  • Svetsarbeten och montage av pumpar och kompressorer

  • Utbildning av personal

  • Service och underhåll

”Din lönsamhet är lika viktig som vår och vi tänker långsiktighet och användarvänlighet när vi planerar ditt nya snösystem.”

Smart produktion ger mycket snö för pengarna 

Bemanning kan vara en utmaning på alla anläggningar. Att helt eller delvis automatisera snösystemet skyndar på start och stopp av snöproduktion, samtidigt som det frigör resurser för hantering av snön.

Vi designar och implementerar fullt automatiserade system som startar, reglerar och stänger snöproduktionen vid rätt väderförhållanden.

För att skapa hög kapacitet med begränsad budget har vi också utvecklat ett semi-automatiskt system. Lösningen är kostnadseffektiv och innebär att anläggningens budget räcker till snö i fler pister. 

Ibland är ett manuellt snösystem fullt tillräckligt. Vi konstruerar ändå en lösning som minimerar arbetsinsatsen för operatören för att förenkla daglig drift så långt det går. 

Kontakta oss så berättar vi om hur vi förenklar er drift och ger mesta möjliga snö för pengarna.

Ett hållbart sätt att arbeta med snö

Ett hållbart sätt att arbeta med snö

Snow Makers snösystem och snökanoner är konstruerade för mer än 20 års livstid. Därför upphör inte vårt engagemang när snösystemet är på plats.

Som leverantör finns vi vid er sida under hela anläggningens livstid, från konstruktion och installation till driftssupport och service. Faktum är att vi ofta också är med och demonterar äldre utrustning, uppåt 20 år efter att de en gång installerades.

Men vår omsorg stannar inte ens där. Vi undviker i det längsta att skrota ut material och maskiner. Genom att återanvända komponenter och renovera äldre snökanoner förlänger vi deras livslängd och ser till att de får nytt liv, ibland på andra anläggningar som har liknande maskiner installerade. På så sätt minskar vi påverkan på miljön.

bottom of page