top of page
Snow Makers snökanoner

Behöver du rätt mängd snö på exakt rätt plats?

Då har vi lösningen.

Snö är bara vatten och luft – hur svårt kan det vara? Snow Makers utvecklade sin första snökanon redan 1974 så för oss är snöproduktion inga konstigheter. Därmed inte sagt att det är enkelt, för det finns en rad smarta innovationer ”under huven” på våra snökanonsystem.

 

Med åren har vi samlat på oss en mängd erfarenheter som gör oss till en ledande aktör i snöbranschen. Vi är stolta att kunna hjälpa våra kunder med effektiva snökanonsystem för både längdspår och alpina anläggningar. Dessutom utvecklar vi snöproduktion för skotercross, skidtunnlar och flera olika specialområden.

Säkra snön när du behöver den

Genom ett nära samarbete med våra kunder utvecklar vi skräddarsydda snösystem som klarar växlande väderförhållanden. Med vår beprövade teknik kan vi leverera effektiva lösningar för skidorter, längdspår, idrottsarenor och evenemang. 

Kontakta oss idag så berättar vi hur vi kan hjälpa dig säkra snön.

Snötillverkning för längdspår
Snöproduktion
  • Enkel hantering

  • Snabb start och stopp

  • Mer snö i milda temperaturer

  • Träffsäker snöproduktion 

Spara tid och kraft med effektiv snöproduktion

Att snön hamnar precis där den ska är viktigt ur flera aspekter. För det första minimerar det energiförluster och gör produktionen mer effektiv. Det sparar också kostnader och minskar arbetsinsatserna för anläggningen när schaktning av snön kan hållas på en minimal nivå.  

Så gör vi snö

Vatten, luft och minusgrader är allt som behövs för att en snökanon ska kunna tillverka snö.

Tillverkning av snö

Så gör vi snö

En snökanon producerar snö genom att fördela vattnet i mikroskopiska partiklar och samtidigt avlägsna värmen som avgår som stigande ånga. Nucleator-munstycken i kanonen skapar snökärnor genom att blanda vatten med trycksatt luft. Enkelt uttryckt: vatten plus luft blir snö.

Nucleatorn är nyckeln i processen. Genom små hål pressas vatten och luft samman med högt tryck, vilket ger snön dess speciella egenskaper. Snow Makers har ägnat årtionden åt att utveckla dessa nucleatorer för optimal snökvalitet.

Nyfiken på att veta mer? Kontakta oss så berättar vi hur vi fortsätter att utveckla ny snöteknik för längdspår och alpina anläggningar.

Visste du att

tillverkad snö också används för frysskydd av skogsplant, fordons- och flygplansprovning och nedkylning av byggnader.

ColdTech - forskninga inom snö, is och kyla

Forskning som flyttar fram kunskapen

Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet (LTU) och Peak Innovation har Snow Makers deltagit i projektet ColdTech som bedrivit forskning och utbildningsinsatser inom snö, is och kyla. Vid sidan av ColdTech har vi återkommande samarbeten med LTU som innebär ett löpande utbyte av kunskap med forskarvärlden. Snow Makers har också vid flera tillfällen föreläst på den internationella snökonferensen ”Frozen” vid LTU.

Sparad snö

Smarta data om sparad snö

Allt fler anläggningar väljer att lagra snö från en säsong till nästa. Östersund skidstadion sparar varje år runt 60 000 kubikmeter snö för att säkerställa tidig säsongsstart. Inom Coldtech-projektet har vi bland annat mätt förändringar på olika nivåer i snöhögen under tiden den lagras. Vi har även mätt hur specifika väderförhållanden under snöproduktionen – temperatur, luftfuktighet med mera – påverkar strukturen i snön när den läggs ut i spåren ett halvår senare.

Mätningarna ger värdefull kunskap om hur snön påverkas från det att den tillverkas till dess att den täcks av och läggs ut på spåren. Med dessa insikter kan vi ge våra kunder ännu bättre råd kring produktion och lagring av snö.

bottom of page